Podnikáte v oblasti péče o stromy?

Zaregistrujte se a deklarujte respektování oborových standardů.

Registrovat

Dosud se k respektování oborových standardů přihlásilo 62 realizátorů.

Arboristické oborové standardy pokrývají jednotlivé oblasti péče o dřeviny rostoucí v mimolesním prostředí. Vycházejí z příkladů dobré praxe v daném oboru a jsou podkladem, který má sloužit ke zkvalitnění prováděných prací, zajistit porovnatelnost výstupů i sjednocení termínů v komunikaci mezi projektanty, dodavateli, odběrateli, úřady, odbornými institucemi i orgány státní správy.

Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) jsou doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy po odborné oponentuře vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která je zpracovává ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími odbornými autoritami v příslušných oborech. Oficiální stránky SPPK jsou www.standardy.nature.cz.

Technologické postupy v arboristice (TPA) jsou řadou specifických oborových standardů, zabývajících se těmi oblastmi péče o mimolesní dřeviny, které nebylo možné obsáhnout v řadě SPPK. Vývoj TPA zajišťuje Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s odbornou veřejností.