Podnikáte v oblasti péče o stromy?

Zaregistrujte se a deklarujte respektování oborových standardů.

Registrovat

Dosud se k respektování oborových standardů přihlásilo 84 realizátorů.

Arboristické oborové standardy pokrývají jednotlivé oblasti péče o dřeviny rostoucí v mimolesním prostředí. Vycházejí z příkladů dobré praxe v daném oboru a jsou podkladem, který má sloužit ke zkvalitnění prováděných prací, zajistit porovnatelnost výstupů i sjednocení termínů v komunikaci mezi projektanty, dodavateli, odběrateli, úřady, odbornými institucemi i orgány státní správy.

Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) jsou doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy po odborné oponentuře vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která je zpracovává ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími odbornými autoritami v příslušných oborech. Oficiální stránky SPPK jsou nature.cz/web/cz/platne-standardy.

Technologické postupy v arboristice (TPA) jsou řadou specifických oborových standardů, zabývajících se těmi oblastmi péče o mimolesní dřeviny, které nebylo možné obsáhnout v řadě SPPK. Vývoj TPA zajišťuje Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s odbornou veřejností.

Vznik Evropských arboristických standardů je projekt financovaný EU, jehož cílem je vyvinout technické standardy pro praktická i konzultační témata oboru arboristika. Text standardů zahrnuje osvědčené postupy při práci se stromy v celé Evropě a poskytuje technické definice a pokyny pro všechny hlavní arboristické úkony. Standardy vznikají v rámci dvou projektů financovaných granty Erasmus+: TeST (Technical Standards in Tree Work, project No.: 2019-1-CZ01-KA202-061384), ECoST (European Consulting Standards in Tree Work, project No.: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000025194). Projekt je řízen partnerstvím zastupujícím 11 evropských zemí a probíhá od roku 2019 s plánovaným dokončením v roce 2025.