Seznam arboristických standardů

Podnikáte v oblasti péče o stromy?

Zaregistrujte se a deklarujte respektování oborových standardů.

Registrovat

Dosud se k respektování oborových standardů přihlásilo 55 realizátorů.

01 Kontroly, hodnocení, plánování

Tento standard se zavázalo dodržovat 17 realizátorů SPPK 01 001 Hodnocení stavu stromů
Tento standard se zavázalo dodržovat 52 realizátorů SPPK 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti
Tento standard ještě nebyl schválen TPA 01 004 Oceňování dřevin

02 Technologické postupy

Tento standard se zavázalo dodržovat 53 realizátorů SPPK 02 001 Výsadba stromů
Tento standard se zavázalo dodržovat 53 realizátorů SPPK 02 002 Řez stromů
Tento standard se zavázalo dodržovat 49 realizátorů SPPK 02 003 Výsadba a řez keřů
Tento standard se zavázalo dodržovat 15 realizátorů SPPK 02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy
Tento standard se zavázalo dodržovat 18 realizátorů SPPK 02 005 Kácení stromů
Tento standard se zavázalo dodržovat 46 realizátorů SPPK 02 006 Ochrana stromů před úderem blesku
Tento standard se zavázalo dodržovat 9 realizátorů SPPK 02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin
Tento standard ještě nebyl schválen SPPK 02 008 Zakládání a péče o porosty dřevin
Tento standard se zavázalo dodržovat 12 realizátorů SPPK 02 009 Speciální zásahy na stromech
Tento standard se zavázalo dodržovat 9 realizátorů SPPK 02 010 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury
Tento standard se zavázalo dodržovat 14 realizátorů SPPK 02 011 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury