Seznam arboristických standardů

Podnikáte v oblasti péče o stromy?

Zaregistrujte se a deklarujte respektování oborových standardů.

Registrovat

Dosud se k respektování oborových standardů přihlásilo 44 realizátorů.
Tento standard se zavázali dodržovat 3 realizátoři 01 001 Hodnocení stavu stromů
Tento standard se zavázalo dodržovat 43 realizátorů 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti
Tento standard se zavázalo dodržovat 43 realizátorů 02 001 Výsadba stromů
Tento standard se zavázalo dodržovat 43 realizátorů 02 002 Řez stromů
Tento standard se zavázalo dodržovat 43 realizátorů 02 003 Výsadba a řez keřů
Tento standard ještě nebyl schválen 02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy
Tento standard se zavázali dodržovat 4 realizátoři 02 005 Kácení stromů
Tento standard se zavázalo dodržovat 41 realizátorů 02 006 Ochrana stromů před úderem blesku
Tento standard ještě nebyl schválen 02 007 Úprava stanovištních poměrů stromů a keřů
Tento standard ještě nebyl schválen 02 008 Zakládání a péče o soubory dřevin
02 009 Speciální zásahy na stromech
Tento standard ještě nebyl schválen 02 010 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury
Tento standard se zavázali dodržovat 4 realizátoři 02 011 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury