Seznam arboristických standardů

Podnikáte v oblasti péče o stromy?

Zaregistrujte se a deklarujte respektování oborových standardů.

Registrovat

Dosud se k respektování oborových standardů přihlásilo 85 realizátorů.

01 Kontroly, hodnocení, plánování

Tento standard se zavázalo dodržovat 42 realizátorů SPPK 01 001 Hodnocení stavu stromů
Tento standard se zavázalo dodržovat 79 realizátorů SPPK 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti
Tento standard ještě nebyl schválen TPA 01 004 Oceňování dřevin

02 Technologické postupy

Tento standard se zavázalo dodržovat 20 realizátorů EAS 01: 2021 Tree Pruning
Tento standard se zavázalo dodržovat 81 realizátorů SPPK 02 001 Výsadba stromů
Tento standard se zavázalo dodržovat 82 realizátorů SPPK 02 002 Řez stromů
Tento standard se zavázalo dodržovat 74 realizátorů SPPK 02 003 Výsadba a řez keřů
Tento standard se zavázalo dodržovat 42 realizátorů SPPK 02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy
Tento standard se zavázalo dodržovat 46 realizátorů SPPK 02 005 Kácení stromů
Tento standard se zavázalo dodržovat 68 realizátorů SPPK 02 006 Ochrana stromů před úderem blesku
Tento standard se zavázalo dodržovat 34 realizátorů SPPK 02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin
Tento standard ještě nebyl schválen SPPK 02 008 Zakládání a péče o porosty dřevin
Tento standard se zavázalo dodržovat 37 realizátorů SPPK 02 009 Speciální zásahy na stromech
Tento standard se zavázalo dodržovat 31 realizátorů SPPK 02 010 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury
Tento standard se zavázalo dodržovat 36 realizátorů SPPK 02 011 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury