Kalendář vzdělávacích akcí

Pro účely zvyšování kvalifikace a celoživotního vzdělávání profesionálních arboristů a správců v oblasti péče o dřeviny v mimolesním prostředí je třeba podporovat zejména vzdělávací aktivity, vycházející z respektování oborových standardů. Uvedený seznam zahrnuje školení, kurzy, workshopy a konference, u nichž odpovědná osoba (pořadatel, přednášející) deklaruje, že vycházejí z oborového konsenzu, respektují a rozvíjejí postupy a znalosti obsažené v oborových standardech a vedou účastníky k jejich praktické aplikaci.

Podnikáte v oblasti péče o stromy? Zaregistrujte se a deklarujte respektování oborových standardů.

Registrovat

Měsíční kalendář Předchozí rok Rok 2019 Následující rok
Kolín, CEROP 17. 1. 2019 Bezpečnostní vazby v arboristice
Kolín CEROP 17.-18. 1. 2019 Komplexní studium arboristiky
Brno, Nadace Partnerství 5. 2. 2019 Bezpečné stromy v naší obci
Kolín CEROP 12. 2. 2019 Kácení stromů
Kolín CEROP 14.-15. 2. 2019 Komplexní studium arboristiky
Kolín CEROP 15. 2. 2019 Speciální zásahy na stromech - senescentní stromy
Praha, Česká zemědělská univerzita 28. 2. - 1. 3. 2019 Zimní arboristická konference "Změna klimatu a péče o dřeviny"
Kolín CEROP 14.-15. 3. 2019 Komplexní studium arboristiky
Kolín, CEROP 21. 3. 2019 Dendrologie pro arboristy
Vlašim, Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264 22. 3. 2019 Certifikace ČCA - Pozemní pracovník
Kolín CEROP 2. 4. 2019 Řez stromů
Kostelec nad Černými Lesy, areál Školního lesního podniku: https://kostelec.czu.cz/cs/ 9. 4. 2019 ČCA Konzultant
Kolín CEROP 11.-12. 4. 2019 Komplexní studium arboristiky
Kolín CEROP 9.-10. 5. 2019 Komplexní studium arboristiky
Kolín CEROP 22.-24. 5. 2019 Správa zeleně - povinnosti správce při správě stromů v mimolesní zeleni
Bude upřesněno 30.-31. 5. 2019 Certifikace ETW a ETW - Platform
Kolín CEROP 6.-7. 6. 2019 Certifikace ČCA - Stromolezec
Kolín CEROP 20.-21. 6. 2019 Komplexní studium arboristiky - závěrečné zkoušky
CEROP Kolín 13. 9. 2019 Český certifikovaný arborista Pozemní pracovník
Kostelec nad Černými Lesy, areál Školního lesního podniku: https://kostelec.czu.cz/cs/ 23. 9. 2019 Český certifikovaný arborista Konzultant
Kolín, CEROP, www.cerop.eu 26. 9. 2019 - 19. 6. 2020 Roční komplexní studium arboristiky - 3. ročník
Kolín, CEROP, www.cerop.eu 26. 9. 2019 Biologické základy péče o dřeviny rostoucí mimo les
Kolín, CEROP, www.cerop.eu 26. 9. 2019 - 19. 6. 2020 Roční Komplexní studium arboristiky - správa zeleně
Kolín, CEROP, www.cerop.eu 27. 9. 2019 Odpovědnost za dřeviny
Kolín, CEROP, www.cerop.eu 3. 10. 2019 Dendrologie pro arboristy
Kolín CEROP, www.cerop.eu 17. 10. 2019 Výsadba stromů - teorie
Kolín, Na Spálence 18. 10. 2019 Výsadba stromů - praxe
Kolín CEROP 8. 11. 2019 Český certifikovaný arborista - Pozemní pracovník
Praha, budova Fakulty lesnické a dřevařské, místnost L125 19. 11. 2019 Tree Crown Architecture - Architektura koruny stromu
Kolín, CEROP, www.cerop.eu 21. 11. 2019 Řez stromů - teorie
Kolín Borky 22. 11. 2019 Řez stromů - praxe
Kolín, CEROP 10.-11. 12. 2019 Hodnocení stromů I a II